Loading...
HOME LOGIN MY PAGE ENGLISH
산업인공지능연구회 Edge AI 단기강좌
HOME > 학술대회 >
사전등록
o 사전등록일 : 2023년 6월 1일(목) - 7월 3일(월)
 
o 등 록 비
       구분                   오프라인참여 등록비                 온라인참여 등록비       
학생 250,000 150,000
일반 350,000 250,000